<HTML> <HEAD> <TITLE>Laboratorij za Elektroniko v avtomatiki</TITLE> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charser="windows-1250"> </HEAD> <body LANG="sl" background="icons/ice-light.jpg"> <table border=0 WIDTH="100%" background="icons/fuzzy_light.jpg"> <tr> <td colspan="3"><h1 align="center">Laboratorij za Elektroniko v avtomatiki<br>(pod okriljem <a href="http://vision.fe.uni-lj.si">Laboratorija za strojni vid</a>)</h1></td> </tr> <tr> <td width="40%"><img SRC="icons/sloveniC.gif" width=68 height=50 align="left" HSPACE=10> Trenutno berete slovensko verzijo doma e strani.</td> <td> </td> <td width="40%"><a href="index_en.htm"><img SRC="icons/greatbrE.gif" width=68 height=50 align="left" HSPACE=10 BORDER=0></a> <a href="index_en.htm">Click here to switch to the English version of the homepage</a>.</td> </tr> </table> <br> <table align=bottom> <tr align="top"> <td><pre> </pre></td> <td><img src="icons/address.gif" align=center> <p><b>Naslov</b><br> Laboratory za Elektroniko v Avtomatiki<br> Fakulteta za elektrotehniko<br> Tr~aaka cesta 25<br> SI-1000 Ljubljana<br> Slovenija</p></td> <td><pre> </pre></td> <td><img src="icons/phone.gif" align=center> <p><b>Telefon</b><br> izr. prof. Boatjan Murovec<br> (01) 4768 265<br> +386 1 4768 265<br><br><br></p></td> <td><pre> </pre></td> <td><img src="icons/fax.gif" align=center> <p> <b>Faks</b><br> (01) 4768 130<br> +386 1 4768 130<br><br><br><br></p></td> <td><pre> </pre></td></tr> </table> <p></p> <table BACKGROUND="icons/blurulr5.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></table> <p><h3> lani laboratorija</h3> <P></P> <a name="member-suhel"></a><P><a href="staff/suhel_si.htm"><img SRC="staff/suhel_thumb.jpg" ALT="prof. Peter `uhel" ALIGN=left HSPACE=10 VSPACE=0 WIDTH=50 HEIGHT=62 BORDER=0></a> <b>Upokojeni redni profesor: </b>dr. <a href="staff/suhel_si.htm"> Peter `uhel</a>.<br> <b>Telefon: </b>(01) 4768 263.<br> <b>Epoata: </b><A HREF="mailto:peter@lie.fe.uni-lj.si">peter@lie.fe.uni-lj.si</A>, <A HREF="mailto:peter.suhel@fe.uni-lj.si">peter.suhel@fe.uni-lj.si</A>.<br></P> <table> <tr><td></td></tr> </table> <a name="member-murovec"></a><P><a href="staff/murovec_si.htm"><img SRC="staff/murovec_thumb.jpg" ALT="Dr. Boatjan Murovec" ALIGN=left HSPACE=10 VSPACE=0 WIDTH=50 HEIGHT=62 BORDER=0></a> <b>Izredni profesor: </b><a href="staff/murovec_si.htm">Boatjan Murovec</a>.<br> <b>Telefon: </b>(01) 4768 265.<br> <b>Epoata: </b><A HREF="mailto:bostjan@lie.fe.uni-lj.si">bostjan@lie.fe.uni-lj.si</A>, <A HREF="mailto:bostjan.murovec@fe.uni-lj.si">bostjan.murovec@fe.uni-lj.si</A>.<br></P> <table> <tr><td></td></tr> </table> <!--<a name="member-gorjanc"></a><p><a href="staff/gorjanc_si.htm"><img SRC="staff/gorjanc_thumb.jpg" ALT="Marko Gorjanc" ALIGN=left HSPACE=10 VSPACE=0 WIDTH=50 HEIGHT=62 BORDER=0></a>--> <b>Laborant: </b><a href="staff/gorjanc_si.htm">Marko Gorjanc</a>.<br> <b>Telefon: </b>(01) 4768 836.<br> <b>Epoata: </b><A HREF="mailto:marko@lie.fe.uni-lj.si">marko@lie.fe.uni-lj.si</A>, <A HREF="mailto:marko.gorjanc@fe.uni-lj.si">marko.gorjanc@fe.uni-lj.si</A>.<br></p> <p><table> <tr><td></td></tr> </table></p> <table BACKGROUND="icons/blurulr5.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></table> <table> <tr><td></td></tr> </table> <a name="actual"></a><p><h1>Aktualno</h1> <P></P> <p><table> <tr><td><h2>`tudentom in ostalim zainteresiranim so na voljo <A HREF="Napotki_TehnicnaBesedila.pdf">Priporo ila za pisanje diplomskih nalog in ostalih tehni nih besedil.</A></h2></td></tr> </table> <table BACKGROUND="icons/blurulr5.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></table> <p><table> <tr><td> <A HREF="LabEAR.pdf"> <img SRC="LabEAR_cover.png" ALT="pomanjaana slika naslovnice" ALIGN=middle HSPACE=10 VSPACE=0 WIDTH=264 HEIGHT=368 BORDER=2></A> </td><td> <h2>Pripravljamo skripti za atudij predmetov<br><span style="color: #ff0066">Elektronika v avtomatiki</span> in <span style="color: #ff0066">Elektronika z digitalno tehniko</span>.<br><br> Trenutno stanje je na voljo vsem zainteresiranim:<br><a HREF="PredavanjaEA.pdf">Predavanja Elektronika v avtomatiki in Elektronika z digitalno tehniko</a>.<br><br> <a HREF="PraktikumEA.pdf">Temelji linearnih vezij in signalov</a>.<br><br> Uporabo priporo amo tudi atudentom preteklih let.<br> <br> Prosim, sporo ite napake, nejasnosti in ostale pripombe na:<br><A HREF="mailto:bostjan.murovec@fe.uni-lj.si">bostjan.murovec@fe.uni-lj.si</A>. </h2></td></tr> </table></p> <table> <tr><td> </td></tr> </table> <table BACKGROUND="icons/blurulr5.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%" ID="Table1"><tr><td></td></tr></table> <table ID="Table2"> <tr><td></td></tr> </table> <p><table ID="Table3"> <tr> <td><A HREF="http://www.e-prolab.com/comlab/index-si.html"><img SRC="eProDas/ComLabLogo.jpg" ALT="Comlab logo" ALIGN=middle HSPACE=10 VSPACE=0 WIDTH=386 HEIGHT=100 BORDER=2></A></td> <td><h2 style="text-align: center"> <span style="color: #ff0066"><a href="http://www.e-prolab.com/en/eqdaq/eprodas_plat/eprodasplat.html">eProDas:</a> <span style="color: #000000">cenovno ugoden</span></span> sistem zajemanja podatkov.</h2> <h3 style="text-align: center"> Kupiti morate samo sestavne dele, vse ostalo je <span style="color: #ff0066">brezpla no</span>.</h3> <h3 style="text-align: center"> Na voljo je tako atudentom kot vsem ostalim zainteresiranim. Pri uporabi ni nikakranih licen nih omejitev. Za vse informacije kontaktirajte Boatjana Murovca na <A HREF="mailto:bostjan.murovec@fe.uni-lj.si">bostjan.murovec@fe.uni-lj.si</A> ali <A HREF="mailto:bostjan@lie.fe.uni-lj.si">bostjan@lie.fe.uni-lj.si</A></h3> </td> </tr> <tr> <td><p></td> </tr> <tr> <td style="height: 212px"><A HREF="eProDas/eProDas-SC.tiff"><img SRC="eProDas/eProDas-SC.jpg" ALT="Fotografija" ALIGN=middle HSPACE=10 VSPACE=0 WIDTH=400 BORDER=2></A></td> <td style="height: 212px"><b> <ul> <li>Zasnovan na enem integriranem vezju (cena sestavnih delov pribli~no 20 EUR).</li> <li>Uporablja full speed USB povezavo z osebnim ra unalnikom.</li> <li>Izkoria a vgrajene mo~nosti integriranega vezja (10-bitni AD pretvornik, napetostna primerjalnika, ...).</li> <li>Bogate in fleksibilne programabilne periodi ne akcije.</li><li>Mo~nost priklopa dodatnih integriranih vezij preko SPI vodila ali emuliranega mikroprocesorskega vodila.</li> <li>Nekateri zunanji AD in DA pretvorniki so ~e direktno podprti.</li> <li>Bogat nabor uporabniakih funkcij (application programming interface, API).</li> <li>Sistem primeren kot sploaen komunikacijski vmesnik med osebnim ra unalnikom in zunanjim svetom.</li> </ul> <p> V tem trenutku ne obstajajo narejeni uporabniaki programi, zato je sistem primeren za razvijalce, ki ~elite mo~nost zajemanja podatkov ali imeti na voljo sploaen USB vmesnik v svojih C/C++ in Delphi programih.</p></b> </td></tr> <tr> <td><p></td> </tr> <tr> <td style="height: 212px"><A HREF="eProDas/shema_eProDasSC.gif"><img SRC="eProDas/shema_eProDasSC.gif" ALT="Shema" ALIGN=middle HSPACE=10 VSPACE=0 WIDTH=400 BORDER=2></A></td> <td style="height: 212px"><b> Interesente vabimo, da se seznanite z <A HREF="eProDas/eProDas_Version_1_0.pdf">eProDas dokumentacijo (PDF datoteka velikosti 4,2 MB)</A> in si pridobite svoj izvod <A HREF="eProDas/eProDas_Version_1_0_Date_2007_12_21.zip">eProDas programske opreme (ZIP datoteka velikosti 5,2 MB)</A>. Trenutno dostopna verzija je bila izdana <span style="color: #990000">21. 12. 2007</span> in ima oznako <span style="color: #990000">Verzija 1.0</span>. <A HREF="eProDas/ChangeLog_0_17_to_1_0.txt">Seznam novosti</A> (v anglea ini) je na voljo. <p> Sistem zajemanja podatkov eProDas je bil razvit pod okriljem Leonardo da Vinci projekta <A HREF="http://e-prolab.com/si/">ComLab-SciTech</A>.<p> <img SRC="eProDas/leonardo-si.jpg" ALT="Leonardo da Vinci logo" ALIGN=middle BORDER=2> </b> </td></tr> </table></p> <table ID="Table4"> <tr><td> </td></tr> </table> <table BACKGROUND="icons/blurulr5.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></table> <a NAME="TOC"></a><table> <tr><td></td></tr> </table> <p><h3>Vsebina spletne strani</h3> <P></P> <A HREF="predavanja/predavanja.htm" vspace="10"><img SRC="icons/blunext.gif" ALIGN="middle" hspace="15" border="0"></A><A HREF="predavanja/predavanja.htm" vspace="10">Predavanja in izobra~evanje</A><br><br> <A HREF="diplome/diplome.htm" vspace="10"><img SRC="icons/blunext.gif" ALIGN="middle" hspace="15" border="0"></A><A HREF="diplome/diplome.htm" vspace="10">Diplomske naloge</A><br><br> <table BACKGROUND="icons/blurulr5.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></table> <br><table align=bottom> <tr align="top"> <td><pre> </pre></td> <td><A HREF="http://www.fe.uni-lj.si"><img SRC="icons/felogo.gif" BORDER="0" ALIGN="left" width="40" heigth="40" hspace="10" alt="Znak Fakultete za elektrotehniko"></A><A HREF="http://www.fe.uni-lj.si">Doma a stran Fakultete za elektrotehniko</A>.<BR></td> <td><pre> </pre></td> <td><A HREF="http://www.uni-lj.si"><img SRC="icons/unilogo.gif" BORDER="0" ALIGN="left" width="40" heigth="40" hspace="10" alt="Znak Univerze v Ljubljani"></A><A HREF="http://www.uni-lj.si">Doma a stran Univerze v Ljubljani</A>.</td> <td><pre> </pre></td></tr> </table> <p>Spletno stran vzdr~uje Boatjan Murovec.<br><br> Animirani GIF sliki s slovensko in angleako zastavo na vrhu strani kot tudi nekatere vzorce ozadij smo dobili na spletni strani <A HREF="http://www.fg-a.com">www.fg-a.com</A>. Nekaj vzorcev ozadij je vzetih iz galerije programskega paketa <A HREF="http://www.openoffice.org">OpenOffice</A>.<br><br></p> </body> </HTML>