Laboratorij za Elektroniko v avtomatiki
(pod okriljem Laboratorija za strojni vid)

Trenutno berete slovensko verzijo domače strani. Click here to switch to the English version of the homepage.

  

Naslov
Laboratory za Elektroniko v Avtomatiki
Fakulteta za elektrotehniko
Tržaška cesta 25
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

  

Telefon
izr. prof. Boštjan Murovec
(01) 4768 265
+386 1 4768 265


  

Faks
(01) 4768 130
+386 1 4768 130  

Člani laboratorija

prof. Peter Šuhel Upokojeni redni profesor: dr. Peter Šuhel.
Telefon: (01) 4768 263.
Epošta: peter@lie.fe.uni-lj.si, peter.suhel@fe.uni-lj.si.

Dr. Boštjan Murovec Izredni profesor: Boštjan Murovec.
Telefon: (01) 4768 265.
Epošta: bostjan@lie.fe.uni-lj.si, bostjan.murovec@fe.uni-lj.si.

Laborant: Marko Gorjanc.
Telefon: (01) 4768 836.
Epošta: marko@lie.fe.uni-lj.si, marko.gorjanc@fe.uni-lj.si.

Aktualno

Študentom in ostalim zainteresiranim so na voljo Priporočila za pisanje diplomskih nalog in ostalih tehničnih besedil.

pomanjšana slika naslovnice

Pripravljamo skripti za študij predmetov
Elektronika v avtomatiki in Elektronika z digitalno tehniko.

Trenutno stanje je na voljo vsem zainteresiranim:
Predavanja Elektronika v avtomatiki in Elektronika z digitalno tehniko.

Temelji linearnih vezij in signalov.

Uporabo priporočamo tudi študentom preteklih let.

Prosim, sporočite napake, nejasnosti in ostale pripombe na:
bostjan.murovec@fe.uni-lj.si.

Comlab logo

eProDas: cenovno ugoden sistem zajemanja podatkov.

Kupiti morate samo sestavne dele, vse ostalo je brezplačno.

Na voljo je tako študentom kot vsem ostalim zainteresiranim. Pri uporabi ni nikakršnih licenčnih omejitev. Za vse informacije kontaktirajte Boštjana Murovca na bostjan.murovec@fe.uni-lj.si ali bostjan@lie.fe.uni-lj.si

Fotografija
 • Zasnovan na enem integriranem vezju (cena sestavnih delov približno 20 EUR).
 • Uporablja full speed USB povezavo z osebnim računalnikom.
 • Izkorišča vgrajene možnosti integriranega vezja (10-bitni AD pretvornik, napetostna primerjalnika, ...).
 • Bogate in fleksibilne programabilne periodične akcije.
 • Možnost priklopa dodatnih integriranih vezij preko SPI vodila ali emuliranega mikroprocesorskega vodila.
 • Nekateri zunanji AD in DA pretvorniki so že direktno podprti.
 • Bogat nabor uporabniških funkcij (application programming interface, API).
 • Sistem primeren kot splošen komunikacijski vmesnik med osebnim računalnikom in zunanjim svetom.

V tem trenutku ne obstajajo narejeni uporabniški programi, zato je sistem primeren za razvijalce, ki želite možnost zajemanja podatkov ali imeti na voljo splošen USB vmesnik v svojih C/C++ in Delphi programih.

Shema Interesente vabimo, da se seznanite z eProDas dokumentacijo (PDF datoteka velikosti 4,2 MB) in si pridobite svoj izvod eProDas programske opreme (ZIP datoteka velikosti 5,2 MB). Trenutno dostopna verzija je bila izdana 21. 12. 2007 in ima oznako Verzija 1.0. Seznam novosti (v angleščini) je na voljo.

Sistem zajemanja podatkov eProDas je bil razvit pod okriljem Leonardo da Vinci projekta ComLab-SciTech.

Leonardo da Vinci logo

Vsebina spletne strani

Predavanja in izobraževanje

Diplomske naloge


 
Znak Fakultete za elektrotehnikoDomača stran Fakultete za elektrotehniko.
 
Znak Univerze v LjubljaniDomača stran Univerze v Ljubljani.
 

Spletno stran vzdržuje Boštjan Murovec.

Animirani GIF sliki s slovensko in angleško zastavo na vrhu strani kot tudi nekatere vzorce ozadij smo dobili na spletni strani www.fg-a.com. Nekaj vzorcev ozadij je vzetih iz galerije programskega paketa OpenOffice.