<HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charser="ISO-8859-2"> <TITLE>Pozicija zvarov na digitalnih slikovnih posnetkih</TITLE> </HEAD> <body LANG="sl" background="../../icons/yellow_light.gif"> <table border=0 WIDTH="100%" background="../../icons/yellow.gif"> <tr> <td colspan="3"><h1 align="center">Pozicija zvarov na digitalnih slikovnih posnetkih</h1></td> </tr> </table> <br> <h4> Cilj diplomske naloge je razvoj algoritma za dolo anje dvodimenzionalnih pozicij zvarov na digitalnih slikah kompresorjev kuhinjskih hladilnikov in dolo itev glavnih osi cevk, na katerih se nahajajo zvari. <hr> <center><a HREF="zvari.pdf">Diplomska naloga v PDF formatu</a></center> <hr> <p>Leva slika prikazuje primer zajete slike kompresorja in njegovih cevk z zvari. Na srednji sliki so zvari natan neje prikazani. Rezultat lociranja zvarov prikazuje desna slika, kjer vidimo, da so vsi trije zvari pravilno locirani, poleg tega svetlo modre rte prikazujejo glavne osi posameznih cevk. </h4> <table> <tr> <td><A HREF="zvari_vzorec.jpg"><img SRC="zvari_vzorec.gif" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5" ALT="primer zajete slike"></a></td> <td><A HREF="zvari_detajl.jpg"><img SRC="zvari_detajl.gif" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5" ALT="detajlni prikaz zvarov"></a></td> <td><A HREF="zvari_konec.jpg"><img SRC="zvari_konec.gif" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5" ALT="rezultat algoritma"></a></td> </tr> </table> <table border=0 WIDTH="100%"> <tr> <td colspan="3"><h4 align="center">Kliknite na posamezno sliko za njen pove an prikaz.</h4></td> </tr> </table> <p> <table BACKGROUND="../../icons/ylwrulr1.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></table> <table> <tr><td> </td></tr> </table> <P><A HREF="../primeri_diplom.htm"><IMG SRC="../../icons/orgleft.gif" ALT="nazaj na primere diplomskih nalog" ALIGN=middle WIDTH=32 HEIGHT=32 BORDER=0 HSPACE="10"></a><a HREF="../primeri_diplom.htm">Nazaj na primere diplomskih nalog</A></P> <P><A HREF="../diplome.htm"><IMG SRC="../../icons/orgleft.gif" ALT="nazaj na teme diplomskih nalog" ALIGN=middle WIDTH=32 HEIGHT=32 BORDER=0 HSPACE="10"></a><a HREF="../diplome.htm">Nazaj na teme diplomskih nalog</A></P> </BODY> </html>