Pozicija zvarov na digitalnih slikovnih posnetkih


Cilj diplomske naloge je razvoj algoritma za določanje dvodimenzionalnih pozicij zvarov na digitalnih slikah kompresorjev kuhinjskih hladilnikov in določitev glavnih osi cevk, na katerih se nahajajo zvari.
Diplomska naloga v PDF formatu

Leva slika prikazuje primer zajete slike kompresorja in njegovih cevk z zvari. Na srednji sliki so zvari natančneje prikazani. Rezultat lociranja zvarov prikazuje desna slika, kjer vidimo, da so vsi trije zvari pravilno locirani, poleg tega svetlo modre črte prikazujejo glavne osi posameznih cevk.

primer zajete slike detajlni prikaz zvarov rezultat algoritma

Kliknite na posamezno sliko za njen povečan prikaz.

nazaj na primere diplomskih nalogNazaj na primere diplomskih nalog

nazaj na teme diplomskih nalogNazaj na teme diplomskih nalog