<HTML> <HEAD> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html"; charser="ISO-8859-2"> <TITLE>Aparat za protibole insko elektroterapijo</TITLE> </HEAD> <body LANG="sl" background="../../icons/yellow_light.gif"> <table border=0 WIDTH="100%" background="../../icons/yellow.gif"> <tr> <td colspan="3"><h1 align="center">Aparat za protibole insko elektroterapijo</h1></td> </tr> </table> <br> <h4> V okviru diplomske naloge je razvit baterijsko napajan aparat za protibole insko T.E.N.S. elektroterapijo, ki je zmo~en proizvajati pet vrst terapevtskih signalov. Komunikacija z uporabnikom poteka preko atirih navigacijskih tipk in LCD zaslona. Uporabnik lahko zvezno nastavlja napetost elektri nih pulzov in ima preko tipke mo~nost v vsakem trenutku prekiniti terapijo. <hr> <center><a HREF="tens.pdf">Diplomska naloga v PDF formatu</a></center> <hr> <p>Leva slika prikazuje napravo s priklju enima elektrodama, medtem ko je na desni sliki razvidna notranjost naprave. <p> <table align="center"> <tr> <td><A HREF="tens_naprava1.jpg"><img SRC="tens_naprava1.gif" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5" ALT="TENS naprava"></a></td> <td><A HREF="tens_naprava2.jpg"><img SRC="tens_naprava2.gif" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5" ALT="prikaz notranjosti naprave"></a></td> </tr> </table> <table border=0 WIDTH="100%"> <tr> <td colspan="3"><h4 align="center">Kliknite na posamezno sliko za njen pove an prikaz.</h4></td> </tr> </table> <p> <table> <tr><td> </td></tr> </table> <p> <p>Izbira terapije in dol~ina elektri nih pulzov sta nastavljivi digitalno preko ustrezne izbire v menijih, napetost terapevtskih pulzov pa je nastavljiva s potenciometrom, ki je razviden na zgornji levi sliki. <p> <table align="center"> <tr> <td></td><td><img SRC="tens_izbira_terapije.jpg" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5" ></td><td></td> </tr> <tr> <td><img SRC="tens_terapija1.jpg" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5"></td> <td><img SRC="tens_terapija3.jpg" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5"></td> <td><img SRC="tens_terapija5.jpg" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5"></td> </tr> <tr> <td></td><td><img SRC="tens_dolzina.jpg" ALIGN=middle BORDER=2 HSPACE="5"></td><td></td> </tr> </table> <p> <table> <tr><td> </td></tr> </table> <table BACKGROUND="../../icons/ylwrulr1.gif" HEIGHT="6" WIDTH="100%"><tr><td></td></tr></table> <table> <tr><td> </td></tr> </table> <P><A HREF="../primeri_diplom.htm"><IMG SRC="../../icons/orgleft.gif" ALT="nazaj na primere diplomskih nalog" ALIGN=middle WIDTH=32 HEIGHT=32 BORDER=0 HSPACE="10"></a><a HREF="../primeri_diplom.htm">Nazaj na primere diplomskih nalog</A></P> <P><A HREF="../diplome.htm"><IMG SRC="../../icons/orgleft.gif" ALT="nazaj na teme diplomskih nalog" ALIGN=middle WIDTH=32 HEIGHT=32 BORDER=0 HSPACE="10"></a><a HREF="../diplome.htm">Nazaj na teme diplomskih nalog</A></P> </BODY> </html>