Teme diplomskih nalog


Spoštovani študenti

Vabimo vas, da pri nas izdelate svojo diplomsko nalogo. Nudimo vam strokovno vodstvo, pomoč in nasvete pri izdelavi. Na razpolago vam je laboratorijska oprema, material, literatura in naše izkušnje.


Primeri zaključenih diplomskih nalog


Za diplomsko delo lahko izberete eno izmed predlaganih nalog ali sami predlagate nalogo, ki spada v tematska področja, našteta v nadaljevanju.

Razpisane diplomske naloge

* Izdelava spletnih aplikacij s področja bioinformatike in mikrobiologije (trenutno vsaj tri teme: arhiviranje DNA zapisov v obliki tekstovnih datotek, spletni vmesniki za obstoječe C++ programe).

* V laboratoriju smo razvili vgrajeno (embedded) kamero, ki je trenutno izvedena na preizkusni plošči (protoboard). Zanjo bi bilo potrebno načrtati in izdelati tiskano vezje, ohišje in razviti napajalnik.

* Razvoj in izvedba omrežja Ethernet preko vodila RS-485 za krmilnik družine Microchip PIC32MX. Programski vmesnik izvedbe naj omogoča vključitev v Microchip-ov sklad TCP/IP.

* Razvoj sistema strojnega vida za zaznavanje vedenjskih vzorcev čebel v panju.

* Spletna aplikacija za spremljanje in ažuriranje Erasmus prijav.

* Izdelava LabVIEW virtualnih instrumentov za fizične laboratorijske instrumente.

* Prenos sistema eProDas, ki trenutno temelji na mikrokrmilniku PIC18F4550, na zmogljivejši mikrokrmilnik PIC32MX.

* Prenos programske opreme sistema eProDas (http://lie.fe.uni-lj.si) v 64-bitno okolje Windows 7.

* Izdelava programske opreme, ki bi omogočala uporabo sistema eProDas (http://lie.fe.uni-lj.si) kot preprostega osciloskopa. Sistem naj bi omogočal prikaz časovnih potekov signalov, ki jih zajemamo z vgrajenim ali zunanjimi AD pretvorniki, in podpiral ostale funkcije, ki jih sistem omogoča (časovni prikaz stanja napetostnih primerjalnikov, ...).


Tematska področja, iz katerih lahko sami predlagate diplomsko nalogo

*Izdelava mikrokrmilniških sistemov. V laboratoriju delamo z mikrokrmilniki Microchip, za katere imamo na voljo programatorja ICD 3. Razpolagamo tudi s starterKit-i za 32-bitno družino mikrokrmilnikov PIC32MX (Ethernet starter kit, USB starter kit, Multimedia starter kit). V kolikor želite delati z drugo družino mikrokrmilnikov, so vaše pobude dobrodošle.

*Razvoj uporabniške ali sistemske programske opreme. Izkušnje imamo s programiranjem uporabniških programov v programskih jezikih C++, C in Pascal (Delphi). Izdelujemo tudi gonilnike za operacijski sistem Windows 2000/XP. Spodbujamo uporabo Linux operacijskega sistema na vseh področjih.

*Izdelava analognih in digitalnih elektronskih vezij širokega spektra funkcij. V zadnjem èasu delamo največ na področju merilnih vezij, vendar nismo omejeni izključno nanje.

*Izkušnje imamo z realizacijo komunikacij preko različnih vodil in protokolov, od katerih smo v zadnjem času največ delali z vodilom USB.

*Krmiljenje mobilnih vozičkov z uporabo osebnega računalnika ali z namensko izdelanim mikrokrmilniškim sistemom.

*Digitalna obdelava signalov z namenom izboljšave zajetih analognih signalov v smislu filtriranja šuma, izločanja ostalih motenj in vplivov iz okolja z namenom čim uspešnejšega razpoznavanja koristnega signala.

*Na področju računalniške integracije proizvodnje razvijamo postopke optimizacije proizvodnih procesov. V zvezi s tem se odpira veliko možnosti za izdelavo zahtevnejših diplomskih del.

*Brezžično vodenje procesov in naprav.

*Regulacija, krmiljenje in avtomatizacija obratov motorja, temperature, tlaka, in drugih veličin.

*Razpoznavanje prostora, vzorcev, glasu in objektov


Izbira teme diplomske naloge

*Tematiko diplomske naloge določimo na podlagi vaših interesov, predhodnih znanj in izkušenj.

*V kolikor ste zaposleni v podjetjih ali z njimi sodelujete, bomo veseli tem, ki bi jih v okviru diplomskih nalog realizirali za njihove potrebe.

*Prav tako spodbujamo samoiniciativne predloge z vaše strani, če so strokovno zanimivi. Pridite k nam in pogovorili se bomo o vaših idejah.


Nadaljnje informacije

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi z diplomskimi nalogami vas v vljudno vabimo na razgovor (kontakt Boštjan Murovec).

nazaj na domačo stran laboratorijaNazaj na domačo stran laboratorija

back to laboratory homepageBack to laboratory homepage