Opisi predmetov na tej strani niso več vzdrževani.

Vsebine so premaknjene v spletno učilnico https://e.fe.uni-lj.si .Predavanja in izobraževanjeDocent Boštjan Murovec je izvajalec naslednjih predmetov na dodiplomskem študiju:

Elektronika v avtomatiki

Elektronika z digitalno tehniko
Elektronika v avtomatiki (režim dela)

Predmet obiskujejo študenti tretjega letnika univerzitetnega študijskega programa Elektrotehnika - Avtomatika. Izvaja se v poletnem semestru. Obseg predavanj in vaj je po tri ure na teden.

Učbenika, ki pokriva tematiko predmeta, trenutno ni. Na voljo je predogled prenovljene skripre za vaje.

pomanjšana slika naslovnice

Predogled prenovljene skripte
Laboratorijske vaje
Elektronika v avtomatiki in
Elektronika z digitalno tehnikoŠtudenti osvojijo koncepte in delovanje vezij, ki se uporabljajo pri realizaciji sistemov avtomatike. Obravnava ni idealizirana, ampak so poudarjena odstopanja realnih karakteristik od idealiziranih ter s tem povezane težave, ki nastopajo v praksi. Vsebina je razdeljena v naslednje sekcije.

1. Upori, kondenzatorji, diode in referenčni napetostni viri: karakteristike, uporaba.

2. Operacijski ojačevalnik (O.O.): napetostni premik, vhodni mirovni tok, tokovni premik, vhodna in izhodna notranja upornost, frekvenčna meja, rejekcijski faktor, vpliv napajalne napetosti, hitrost spreminjanja napetosti, šum, lezenje.

3. Vezja z operacijskim ojačevalnikom: ojačevalniki, seštevalnik in odštevalnik, tokovni viri, integrirni in diferencirni člen, precizijski usmernik in dajalnik temenske vrednosti, napetostni primerjalnik, Schmittov prožilnik.

4. Vpliv realnih lastnosti O.O. na delovanje vezij. Kompenzacija napetostnega premika in vhodnih tokov, večanje rejekcijskega faktorja. Uporaba dveh O.O. v zanki, kapacitivna bremena.

5. Instrumentacijski ojačevalnik (I.A.) in njegove realne lastnosti. Uporaba O.O. in I.A. pri zajemu senzorskih signalov: uporovni mostiči, kapacitivni senzorji, fotodiode, termočleni, termoupori, band-gap temperaturni senzor, diferencialni induktor in transformator, tahogeneretor.

6. D/A in A/D pretvorniki: tipi, realne lastnosti, uporaba v vezjih, prilagajanje signala, protiprekrivna sita.

7. Optični sklopniki: lastnosti, uporaba v vezjih.

8. Močnostni ojačevalniki: linearni, pulzno-širinsko modulirani, hlajenje elementov.

9. Tokovna zanka v industrijskih sistemih.

10. Praktični vidiki pri realizaciji vezij, masa, oklopitve, interference, elektromagnetna združljivost.

11. Primeri kompleksnih elektronskih sistemov v avtomatiki.


Ker je strokovnega znanja vedno premalo, podajamo seznam priporočene literature za poglobitev tematik predmeta in nadaljnji študij.


Na voljo sta vam primera rešenih kolokvijev predhodnika predmeta - Industrijska elektronika: Kolokvij_1_IE1.pdf, Kolokvij_2_IE1.pdf, da se seznanite s tipi vprašanj, ki jih lahko pričakujete. Na kolokviju in izpitu ne potrebujete kalkulatorjev in ostalih pripomočkov. Vse razen KEMIČNEGA svinčnika, izpitnih vprašanj in listov z odgovori je med izvajanjem preizkusa znanja prepovedano imeti na mizi.Elektronika z digitalno tehniko (režim dela)

Predmet obiskujejo študenti drugega letnika visokošolskega strokovnega študijskega programa Tehniška kakovost. Izvaja se v zimskem semestru. Obseg predavanj je tri ure in obseg laboratorijskih vaj dve uri na teden.

Učbenika, ki pokriva tematiko predmeta, trenutno ni. Na voljo je predogled prenovljene skripre za vaje.

pomanjšana slika naslovnice

Predogled prenovljene skripte
Laboratorijske vaje
Elektronika v avtomatiki in
Elektronika z digitalno tehnikoŠtudenti osvojijo analogna in digitalna vezja pri realizaciji merilno procesnih sistemov. Poudarek je na ojačevanju in obdelavi enosmerno sklopljenih signalov nizkih frekvenc. Obravnava ni idealizirana, ampak so poudarjena odstopanja realnih karakteristik od idealiziranih ter s tem povezane težave, ki nastopajo v praksi. Predmet je izrazito aplikativno usmerjen, zato njegova vsebina ne vključuje tranzistorskih vezij, ampak je največji možni delež snovi namenjen integriranim vezjem, ki se v praksi uporabljajo pri realizaciji tovrstnih sistemov. Vsebina je razdeljena v naslednje sekcije.

1. Upori in kondenzatorji, toleranca, temperaturna odvisnost, staranje, stres. Referenčne napetosti: Zener diode, band-gap reference, toleranca, notranja upornost, obremenljivost, temeraturna odvisnost, šum, lezenje. Operacijski ojačevalnik (O.O.), napetostni premik, vhodni mirovni tok, tokovni premik, vhodna in izhodna upornost, frekvenčna meja, CMRR, PSRR, hitrost spreminjanja napetosti, šum, lezenje.

2. Vezja z operacijskim ojačevalnikom: napetostni ojačevalniki, seštevalnik in odštevalnik, tokovi viri, precizijski usmernik in dajalnik temenske vrednosti, napetostni primerjalnik, Schmittov prožilnik. Vpliv realnih lastnosti na delovanje vezij. Kompenzacija napetostnega premika, ročna, avtomatska, kompenzacija vhodnih mirovnih tokov, večanje CMRR.

3. Instrumentacijski ojačevalnik (I.A.) in njegove realne lastnosti (kot pri O.O.). Uporaba O.O. in I.A. pri zajemu senzorskih signalov: uporovni mostiči, kapacitivni senzorji, fotodiode, termočleni, termoupori, štetje izdelkov.

4. D/A in A/D pretvorniki, tipi, realne lastnosti (efektivno število bitov, problem obremenjenosti impedanc, diferencialni vhod. Priklop A/D na O.O. in I.A, protiprekrivna sita.

5. Digitalni potenciometri, analogni in digitalni (de)multiplexerji, bilateralna CMOS stikala, analogne lastnosti digitalnih vezij (notranja upornost, parazitni RC in CR členi).


Ker je strokovnega znanja vedno premalo, podajamo seznam priporočene literature za poglobitev tematik predmeta in nadaljnji študij.


Na voljo sta vam primera rešenih kolokvijev: Kolokvij_1_EDT.pdf, Kolokvij_2_EDT.pdf, da se seznanite s tipi vprašanj, ki jih lahko pričakujete. Na kolokviju in izpitu ne potrebujete kalkulatorjev in ostalih pripomočkov. Vse razen KEMIČNEGA svinčnika, izpitnih vprašanj in listov z odgovori je med izvajanjem preizkusa znanja prepovedano imeti na mizi.


nazaj na domačo stran laboratorijaNazaj na domačo stran laboratorija

back to laboratory homepageBack to laboratory homepage