Slika prof. Petra Šuhla

Prof. dr. Peter Šuhel

je upokojeni redni profesor na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Diplomiral je leta 1963, magistriral leta 1969 in doktoriral leta 1971, vse na Fakulteti za elektrotehniko.

Področje raziskovalnega dela

Do leta 1972 je raziskoval precizne električne napajalne in merilne sisteme. Razvil je prvi polprevodniški napajalni sistem za napajanje elektronskih mikroskopov. V letih od 1973 do 1988 je bil profesor Šuhel vodilni raziskovalec in nosilec mednarodnega raziskovalnega projekta “Rehabilitation of Urinary Bladder Dysfunctions Using Electrical Stimulation” (“Možnosti rehabilitacije okvar urinskega mehurja s FESUM - funkcionalna električna stimulacija urinskih mehanizmov“). Med pomembnejše rezultate njegovih raziskav štejemo razvoj električnega stimulacijskega sistema za zdravljenje urodinamskih okvar urinskega trakta. Razvil je več tehnik zdravljenja urodinamskih okvar in ustanovil urodinamski laboratorij v Kliničnem centru v Ljubljani. Bil je vodilni raziskovalec mnogih nacionalnih raziskovalnih projektov s področij medicinske elektronike, procesnih merilnih sistemov, večnivojskega procesnega vodenja in računalniške integracije proizvodnje. S teh področij je izvedel nad sto strokovnih projektov za slovensko industrijo. Nekateri njegovi izumi so patentirani.

Nagrade in priznanja

Profesor Peter Šuhel je nosilec Reda dela z zlatim vencem, je dobitnik več nagrad ter mednarodnih in domačih priznanj za raziskovalno in pedagoško delo. Imel je mnoga vabljena predavanja, med drugim v Rimu, Washingtonu, Philadelphiji, Bologni, New Delhiju, Mexico City, Aleppu (Sirija) in drugod.

Publikacije

Profesor Šuhel je avtor nad 300 mednarodnih in domačih znanstvenih prispevkov. Prispeval je poglavje v knjigo “Female Incontinence” (“Ženska urinska inkontinenca”), za UCLA. Poleg tega je avtor šestih učbenikov s področja elektrotehnike z več kot 40 izdajami. Skupaj z J. Virantom je napisal prvi slovenski učbenik o mikroračunalniku. Prvi v Sloveniji je napisal učbenike iz operacijskih ojačevalnikov in iz integralnih proizvodnih sistemov. V nadaljevanju so našteti le nekateri pomembni prispevki.

2003

1997

1996

1995

1994

1989

1978

nazaj na domačo stran laboratorijaNazaj na domačo stran laboratorija.